Ποιοι είμαστε/ Team

To city branding surveys δημιουργήθηκε για να ενδυναμώσει και να εμπλουτίσει ερευνητικά την βιβλιογραφία και την πρακτική με πρωτογενείς έρευνες και μελέτες και να διαχέει τα αποτελέσματα στους διαμορφωτές πολιτικής και την κοινωνία.
Χρησιμοποιώντας συνεργατικά εργαλεία, (Google) περιορίζοντας έτσι το ερευνητικό κόστος, ευελπιστούμε ότι η πρότυπη αυτή ερευνητική πλατφόρμα, θα μπορέσει να δώσει αποτελέσματα απτά και χρήσιμα για τη διαμόρφωση στρατηγικών και πολιτικών των ελληνικών πόλεων.Το CBS έχει δυναμικό περιεχόμενο με συνεχείς προσθήκες και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο.

Δημιουργός του CitybrandingSurveys είναι ο Μανώλης Τζουβελέκας