Μελέτες/Studies

Η ενότητα αυτή φιλοξενεί και δημοσιεύει μελέτες σχετικές με το country branding, το citybranding, την στρατηγική, την ολική ποιότητα, τον τουρισμό, τις επενδύσεις, μελέτες συμπεριφοράς επισκεπτών,  καταναλωτών, καθώς και μελέτες συστημικού και διεπιστημονικού περιεχομένου.