Έρευνες/ Surveys

Η ενότητα αυτή αποτελεί την καρδιά και τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας. 
Σε αυτή την ενότητα οι επισκέπτες θα μπορούν, επιλέγοντας ένα ή περισσότερους συνδέσμους πόλεων να καταθέτουν την άποψή τους ανώνυμα μέσα απο δομημένο και κοινό ερωτηματολόγιο. 
Με αυτό τον τρόπο η βάση δεδομένων θα εμπλουτίζεται συνεχώς (φιλοδοξούμε και στη δημιουργία ξενόγλωσσων ερωτηματολογίων) με πρωτογενή δεδομένα. 
Τα συγκεντρωτικά στατιστικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση του citybranding.gr.

Αν επιθυμείτε - το ευκταίο για την έρευνα- να βαθμολογήσετε κάποιες ή όλες από τις πόλεις που έχετε επισκεφθεί. Έτσι αποτυπώνεται η εικόνα κάθε πόλης πιο εύκολα. 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην Έρευνα ΕΔΩ


You may join the research in here (English) (Francais)

Ή εναλλακτικά μπορείτε να συμμετάσχετε απο τον Χάρτη ΕΔΩ

Alternatively you may participate through Google Map in HERE

Χάρτης City Branding Ελλάδος (powered by Google Maps)

*Καταχωρίζουμε συνεχώς πόλεις. Αν τυχόν δεν βρείτε την πόλη 
που σας ενδιαφέρει παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail.


Το παρόν blog ασχολείται με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό της προώθησης – λανσαρίσματος πόλεων (city branding), μια έννοια πολύπλοκη και πολυδιάστατη, η οποία εμπεριέχει τις παραπλήσιες νοηματικά έννοιες του μάρκετινγκ, της προώθησης προϊόντων και του λανσαρίσματος εταιριών.
Αν αναλογιστούμε λοιπόν, την παγκόσμια αγορά & οικονομία σε επίπεδο πόλεων γίνεται εύκολα αντιληπτό, γιατί οι πόλεις σήμερα χρησιμοποιούν μεθόδους μάρκετινγκ και branding για την βελτίωση της εικόνας τους και της θέσης τους στη διεθνή σκηνή.
Στην ουσία, το city branding έρχεται να χτίσει και να δημιουργήσει την εικόνα  ενός τόπου-προορισμού. Είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κάθε φορά από τους ενδιαφερόμενους φορείς μιας πόλης για το χτίσιμο της επωνυμίας της δηλαδή το brand name της πόλης.